Matejokoak2011-12ko ikasturtean sortutako materiala da, Mª Teresa González Calvo irakasleak garaturik. DBHko 2. mailako "Matematika Tailerra" aukerako ikasgaiako edukiak lantzeko jolas matematikoak bildu ditu, baina Eskola 2.0 programari begira, hau da, gehienak formatu digitalaren bidez irtenbideratzen dira. Aritmetika, aljebra, funtzioak, geometria eta estatistika eduki-multzoak lantzen dira fitxak, bideoak, arbel digitala, MatGram, Geogebra eta Diapositiben bidez.

Proiektu moduan antolatuta dago. Ikasleek jolasten ikasten dira, gero, proiektuaren ekoizpena, jolas matematikoen bilduma eraikitzeko. Lehiaketa bat - MateTeka -antolatzen da ikasgelan eta ikasle- talde bakoitzak bere jokoak azaldu behar ditu.


dbh2 LOGOA