Las rocas más famosas del mundo (o de Euskadi) / Munduko arroka famatuenak ( edo Euskadikoak)
La idea es válida para cualquier zona y material rocoso que queramos, desde nuestra casa o barrio, CA... hasta el mundo. El Kit en inglés aquí.


Solo necesitamos un tablero y unas tarjetas con una imagen e información de una roca famosa (y opcionalmente un dado) para jugar y conocer la geodiversidad. Las instrucciones son muy fáciles:
  • Se reparte a cada grupo de alumnos y alumnas el kit del juego
  • Se barajan y reparten las tarjetas
  • Un alumno/a inicia el juego buscando el lugar dónde colocar su primera tarjeta, a la vez que lee en voz alta la información sobre ella.
  • Así, en tandas, hasta acabar todas las tarjetas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taula eta txartelak irudi eta informazioarekin (eta dadoa nahi badugu), besterik ez ditugu behar munduko arroka famatuenak, geodibertsitatea, ezagutzeko.   Jarraibideak oso sinpleak dira.
  • Ikasle-talde bakoitzeari jolasa-kita banatzen diogu.
  • Txartelak banatzen dira ikasleen artean
  • Ikasle batek hasten du jolasa bere txartela tokirik egokienan kokatzen eta txartelan dagoen informazio ozenki irakurri eta gero.
  • Honela, txandakatzen gara jolasa bukatu arte.
 Ideia baliogarria da nahi ditugun zonalde eta harri-materialarentzat, gure extetik auzotik, Komunitate Autonomotik....Mundura. Kita ingelesez hemen eta Euskadiko geodibertsitae ezagutzeko eta proposamen didaktiko batzuk: IHITZA 41: geodibertsitatea  / Ekin ta ekin

 Jatorria: ellenjmchenry