Yincanas 5 / Ginkanak 5


Yincanas en clase, en el centro, fuera del centro, en la Red...¿Hay algo más fácil? Si, hacerlas a modo de preguntas. En este caso la competición se plantea por medio de cuestiones con pruebas sobre un determinado tema que pueden:
  • Escribirse en tarjetas (taks cards),  repartirse entre los grupos e irlas pasando controlando un tiempo determinado
  • Colocar las preguntas en códigos QR en las paredes del aula. Los alumnos y alumnas tiene que leerlas con su dispositivo móvil y hacer la tarea que se les plantea. Un ejemplo en lengua del IES Arrigorriaga, válido para cualquier área

  • O bien mediante una aplicación web para que cada grupo las vaya haciendo en su ordenador. Una muy maja es Genial.ly. Yo la he usado para hacer esta sobre rocas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ginkanak ikasgelan bertan, ikastetxetik at, Sarean...badago modurik errezena? Bai, galdesorta moduan garatzea. Lehia planteatzen da galderen medio, gai bati buruzko progak izango balira bezala. Proposamen batzuk:
  • Galderak txarteletan idaztea (taks cards),  taldeetatik banatzen dira eta irtenbidetzeko denbora kontrolatzen dugu.
  • Galderak QR kodeetan jartzea eta ikasgelako hormetan kokatzea. Ikasleek beren sakeleko telefonoaren bitartez irakurri behar dituzte eta planteatzen diren atazak garatu. Arrigorriagako institutoko adibidea bideoan dago, hizkuntza arloan egin bazen ere, edozein ikasgairekin erabiltzekoa da.
  • Hirugarren proposamena web-aplikazioa erabiltzean datza. Era honetan, irakasleak garatzen badu, ikasleek beren ordenagailuan burutzen duten  heinean kontrolatzen dugu. Nik erabili dudan adibide batean  Genial.ly. da.